header image

Hoe factureer ik de kosten tussen kinesitherapeuten in een groepspraktijk

Heb je een samenwerking met een collega dan kan  je een kostendelende samenwerking opzetten.

Een kostendelende vereniging is een zelfstandige vereniging/groepering die opgericht werd met als overwegend doel diensten te verlenen aan haar leden-kinesitherapeuten om de gemeenschappelijke kosten te verdelen.

De kinesitherapeuten van deze kostendelende verenigingen zijn niet BTW-plichtig. Toch mag men als lid ook een BTW-plichtige activiteit uitoefenen. Echter dient de BTW-plichtige omzet van dit lid steeds minder te zijn dan 50% van de totale jaaromzet van datzelfde lid.

Juridische vorm

De kostendelende vereniging kan worden opgericht met, al dan niet, een eigen juridische vorm.

Indien de kostendelende vereniging een eigen juridische vorm heeft (VZW, BVBA, NV…), dan zal de vereniging zelf kosten maken (bijvoorbeeld personeel aanwerven). De vereniging zal deze kosten doorrekenen aan haar leden. Het kan ook gaan om een langdurige samenwerkingsovereenkomst, van minstens 2 jaar, waarbij de leden afspreken welke activiteiten ze zullen ontwikkelen en hoe ze de kosten zullen verdelen. Zij treden dan op onder één naam.

Enkele voorbeelden

  • – Ziekenhuizen die een kostendelende vereniging oprichten, om zo samen dure medische apparatuur aan te schaffen;
  • – Groeperingen van bijvoorbeeld dokters, tandartsen, kinesisten,…. Zij zullen dan de kosten doorrekenen, de erelonen verdelen en een vergoeding voor het gebruik van de praktijk aanrekenen.

BTW- vrijstelling voor diensten aan leden

De BTW- vrijstelling geldt enkel voor het verlenen van diensten aan de leden. Deze diensten moeten noodzakelijk en specifiek verbonden zijn met de beroepsactiviteit van haar leden.

Om in aanmerking te komen voor de BTW-vrijstelling is het vereist dat de aangerekende vergoeding per lid niet meer mag bedragen dan het aandeel in de gezamenlijke uitgaven van dat lid. Men kan ook voorschotten aanrekenen. Indien met jaarlijkse lidgelden wordt gewerkt, dan moet er een rechtzetting gebeuren op basis van de werkelijk gedane uitgaven.

Welke prijs mag de vereniging aanrekenen aan haar leden?

De kostendelende vereniging mag een vergoeding vragen aan haar leden, maar deze mag enkel de kosten dekken. Dit wil met andere woorden zeggen dat ze enkel een terugbetaling mag vragen van het aandeel van het lid in de gemeenschappelijke uitgaven. De vereniging mag niet het systematisch maken van winst nastreven. Mochten er toch winsten zijn, dan mogen die niet verdeeld of uitgekeerd worden onder haar leden, maar moeten ze worden gebruikt voor de verbetering van de diensten.

Hoe wordt de boekhouding gevoerd?

De leden moeten inzage hebben in de kostprijscalculatie van de zelfstandige vereniging. De kostprijscalculatie heeft betrekking op alle diensten die de vereniging verstrekt aan leden en niet-leden en de manier waarop deze kosten onder de leden worden verdeeld.

Dit gebeurt aan de hand van een periodieke rapportering, minstens één keer per kalenderjaar. Deze  rapportering moet voor alle leden dezelfde zijn. Er mogen met andere woorden geen verschillende soorten periodieke rapporteringen worden opgesteld in functie van bijvoorbeeld het belang van een lid.

Gastblog

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de schrijfster van deze blog:
Christel Lambrichts, boekhouder – fiscalist en zaakvoerster van boekhoudkantoor Lambrichts te Zutendaal
089 30 00 79
info@boekhoudkantoorlambrichts.be
www.boekhoudkantoorlambrichts.be