header image

Papiervrij komt steeds dichterbij

In de loop van 2022 verwachten we heel wat nieuws omtrent e-Health.

e-Attesten en e-Agreements

Het gaat over het online verzenden van zowel je aanvragen voor je pathologie goedkeuring als voor het online verzenden van attesten naar de mutualiteit.

Van zodra de regel in voege gaat zal je dit onmiddellijk en eenvoudig met je vertrouwde KineQuick kunnen. Wij informeren je als eerste.

KineQuick volgt het op de voet

Tip: Met volgende e-Health toepassingen ben je al vertrouwd in KineQuick:
– Verslagen ontvangen, gekoppeld aan de patiëntfiche
– Verslagen sturen, naar het GMD of behandelende arts

Online is de boodschap en dat juichen we natuurlijk toe.

Wil je ook graag een e-Health certificaat aanvragen en gebruiken in KineQuick? Volg onze handige instructievideo: https://youtu.be/NLjlR7VsaSw