header image

Teleconsulten

Foto door Anna Shvets via Pexels

Zoals woensdag 01/04 aangekondigd werd door Axxon, zijn tijdelijke nomenclatuurnummers goedgekeurd voor teleconsulten in de zorg. Zo kan je je patiënten vanop een afstand toch uit de brand helpen in ruil voor een wekelijkse vergoeding. Bovendien krijgen ze deze vergoeding volledig terugbetaald van de mutualiteiten.

Wij zijn druk in de weer om deze nieuwe nomenclatuurnummers te verwerken in onze KineQuick software. Indien dit vlot verloopt zal in de loop van maandag 06/04 een update vrijgegeven worden.

518011 en 518033

Voor de teleconsultaties moet er reeds een voorschrift aanwezig zijn. Dit kan een voorschrift zijn die lopende was voor de Coronacrisis. De tellers in de verschillende pathologiegroepen staan stil, tenzij er attestaties gebeuren onder art. 7 van de nomenclatuur. Op het voorschrift moet geen verwijzing zijn naar het video- en telefonische consult.

Wat met gedeconventioneerde therapeuten? De vastgelegde 40 euro en 25 euro zijn volledig terugbetaald (geen remgeld). Gedeconventioneerde kinesisten mogen geen supplementen vragen. Derde betaler kan gebruikt worden, maar is niet verplicht.

Oefenprogramma’s

In de publicaties van het Riziv en Axxon staat gespecificeerd dat er buiten de video- en telefonische consulten ook oefenprogramma’s opgemaakt dienen te worden voor de patiënt.

Om deze oefenprogramma’s op te maken kan je in KineQuick Connect gebruik maken van de gratis proefperiode van PhysioTools. Sinds onze laatste mail hebben reeds tientallen collega kinesisten de aanvraag gedaan bij PhysioTools.

PhysioTools

De software interface is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans en Duits. De oefeningen zijn ook beschikbaar in deze talen. De patiënt applicatie kan men in het Engels of Duits bedienen.

Als je PhysioTools vanuit KineQuick Connect opent werken de programma’s naadloos samen. Indien je een patiënt geselecteerd hebt bij het opmaken van een oefenschema komt alle informatie in de patiënthistoriek te staan, alsook de feedback die de patiënt kan geven in zijn applicatie.

Na een proefperiode van 2 maanden heb je de mogelijkheid om een abonnement te nemen. De prijs voor KineQuick Connect gebruikers bedraagt 90 euro in plaats van 179 euro voor één jaar.

Er komt ook zeer snel een videoconsult programma van Physiotools, dit gaan wij ook meteen uittesten. We houden je op de hoogte.