header image

Waar we staan in de digitalisering?

eHealth wordt de standaard, ook voor jou. Weliswaar met de gebruiksvriendelijkheid die je van ons gewoon bent.

Vandaag kan je als kinesist de verzekerbaarheid van je patiënt opvragen, samen met de mutualiteit en de GMD verantwoordelijke.

De eHealth projecten vorderen langzaam maar zeker. De eerste tests (in een speciale testomgeving) met de mutualiteiten werden succesvol uitgevoerd. We stemmen het tempo van onze ontwikkelingen af op het tempo van de overheid, sneller gaan is dus niet mogelijk. Helemaal op zijn Belgisch verwachten we dat dit gaat lukken ergens in het najaar.

• Goedkeuringen, getuigschriften en voorschriften op papier, horen binnenkort tot het verleden.

• Ook zitten de medische historiek en het opvragen van verslagen in de pijplijn van de overheid.


KineQuick gaat nóg een stap verder:

De gebruiksvriendelijkheid van al deze tools is voor ons zeker zo belangrijk als de functie zelf.

• KineQuick laat je beslissen over de rechten van het gebruik. Een secretaresse heeft bijvoorbeeld wel alle correcte gegevens van de patiënt nodig, maar kan geen verslagen raadplegen.

• Gegevens worden meermaals per dag geactualiseerd. Dit gebeurt geheel op de achtergrond.

Als de overheid klaar is zijn wij dat ook. En daar worden we allemaal blij van.