Regelgeving

De herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1/6/2021 wordt er een versimpeling van de pseudocodes ingevoerd. De pseudocodes verdwijnen en worden geïntegreerd in de behandelingen zelf. Er verandert niets aan het totaalbedrag dat u verdient.

De pseudocodes van €3.74 bij de eerste 9 Courante en €2.74 van de eerste 20 Fa behandelingen verdwijnen. In plaats daarvan komen er nieuwe nomenclatuurnummers voor de eerste 9 Courante en eerste 20 Fa behandelingen. Het tarief van deze behandelingen is het normale tarief + de pseudocodes.

Bijvoorbeeld: behandeling 560011 (€22.26) + pseudocode 562671 (€3.74) -> behandeling 567011 (€26.00)

De pseudocode voor het “opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier” bij de eerste Courante behandeling wordt vervangen door een nieuwe pseudocode voor “Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling”. Functioneel verandert dit niets: het tarief en regels voor het gebruik van deze nieuwe pseudocode zijn identiek aan die van het uitgebreid kinesitherapiedossier. Het is enkel een nieuw laagje verf.

Meer info:
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kinesitherapeuten/Paginas/nomenclatuur-kinesitherapie-aanpassingen.aspx