T. 011 52 57 06 E. office@kinequick.be

Elektronisch medisch dossier

Privacy en gegevensbeheer

Medische data is streng gereglementeerd en maar goed ook.

Als softwareleverancier doen wij er alles aan om uw data veilig te bewaren en toegang tot gegevens door derden onmogelijk te maken. U als gebruiker van deze software draagt uiteraard ook een verantwoordelijkheid. Wij maken u hier graag attent op.

Verantwoordelijkheid van de softwareprovider

Als softwareleverancier voor medische data worden we gecontroleerd en gehouden aan de hoogste normen rond GDPR in medische data. De gegevens van de dossiers van KineQuick (Connect) gebruikers bevinden zich op Amazon Servers in Duitsland volledig beveiligd volgens de hoogste veiligheidsvoorschriften.

Bovendien raken uw gegevens nooit verloren bij bijvoorbeeld een computercrash. Uw gegevens bevinden zich in de Cloud. Alleen u, als licentiehouder, heeft controle over en inzage in de gegevens.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker van onze software

De gebruiker staat in voor de veiligheid van zijn/haar patiëntengegevens.

Sinds 25 mei 2016 is de GDPR officieel ingegaan. Dit is een Europese regelgeving in verband met de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens.

Hierna treft u een adviserend stappenplan (een uitgebreid plan kan u vinden op de website van de Privacy commissie):

  1. Informeer de patiënt en vraag toestemming voor het beheer van de gegevens. Enkel zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met een patiënt mogen de medische gegevens van deze patiënt bekijken en enkel als de patiënten hiervoor geïnformeerde toestemming hebben gegeven.

  2. Zorg ervoor dat de patiëntengegevens niet vrij toegankelijk zijn. Dit kan door papieren niet te laten rondslingeren, dossiers te bewaren achter slot en grendel, computers en elektronische dossiers te beveiligen met wachtwoorden...

Samen werken we aan een veilig beheer van patiëntendossiers.