Om een betaling te verwijderen van een uittreksel, zoek eerst naar een uittreksel (een nummer toevoegen of op Vorige - Volgende te klikken) en klik op Verwijderen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly create a professional-quality documentation website with HelpNDoc