Open KineQuick  en log in als Beheerder:Met deze optie kunt u instellen hoeveel uren voorafgaand aan de afspraak zal deze beschikbaar zijn voor reservering.

Als u bijvoorbeeld 12 uren kiest, is de eerste beschikbare afspraak die de patiënt op de website kan zien altijd over minstens 12 uren in de toekomst.

Met deze optie kunt u het aantal dagen in de toekomst beperken dat uw patiënten de afspraken kunnen maken.

Hiermee kunt u het aantal afspraken beperken dat de patiënt per sessie en per dag kan toevoegen.

Als het ingevuld is zoals u ziet in de bovenstaande schermafbeelding, kan de patiënt 3 verschillende afspraken maken, elk op een andere dag, en deze afspraken op verschillende kabinetlocaties hebben.

Om verwarring te voorkomen is het beter om deze opties aan te vinken. Hierdoor hebben patiënten veel beter overzicht van alle beschikbare afspraken.

Stel in hoeveel deelnemers zijn toegestaan in groep sessies.

Sequentieel opvullen van de agenda.

Met deze optie kunt u instellen hoeveel uren voor de afspraaktijd deze afspraak geannuleerd kan worden.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files