Open KineQuick  en log in als Beheerder:


Als uw kabinet meer dan één locatie heeft, en u wilt dat uw patiënten de locaties voor hun online afspraken kunnen kiezen, voegt u de locaties hier toe:


Hier kunt u reeds toegevoegde Locaties verwijderen of wijzigen. 

Klik gewoon op de locatie in de lijst en kies de optie Wijzigen of Verwijderen.


Om een locatie toe te voegen, klikt u op Toevoegen. In het volgende scherm kunt u deze locatie een naam en adres geven:Zo ziet dit er voor uw patiënten uit op de online afsprakenwebsite:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator