Selecteer een agenda van een gebruiker en klik op een patiënt of tekstafspraak die je wil kopiëren / knippen

 Klik op de Kopiëren of Knippen knop van de patiënt of tekstafspraak informatie popup:

 
Opgelet: Bij het knippen van een afspraak zal deze lichter / transparanter worden. Dit duidt aan dat de afspraak zal verplaatst worden na het plakken.

 Klik op de kolom van de gewenste datum en uur. Een afspraak popup zal nu verschijnen. 

 Klik op de Plakken knop van de afspraak popup om de geknipte  / gekopieërde patiënt of tekstafspraak te plakken.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Add an Extra Layer of Security to Your PDFs with Encryption