Klik op één van onderstaande links om naar de betrokken sectie te gaan: 


Login


Werkbalk: bevat snelkoppelingen naar belangrijke onderdelen van KineQuick: 

         Hoofdmenu

 Bankuittreksels

 eID

 Sjablonen / documenten

 Snelbehandelen

 Derde betaler listing

Groupsgetuigschriften

 Afsluiten

 Online support

Patiëntlijst

Tabbladen:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Elevate your documentation to new heights with HelpNDoc's built-in SEO