Klik op de    knop in de werkbalk


Hier kunt u bankoverschrijvingen ingeven, betalingen linken en betalingen verwijderen:

Bankuittreksel: betaling ingeven

Selecteer het Betalingsdatum.

In het veld Uittreksel nr. vul het nummer van de bankuittreksel.

Selecteer in het veld Datum de datum waarop u de betaling wilt vastleggen.

Vul het bedrag in.

Vul in het veld met het attest / factuurnummer of de naam van de patiënt in.

Klik op de knop Opslaan en een lijst met onbetaalde getuigschriften en facturen wordt weergegeven.

Deze betaling kan worden gekoppeld als voorschot (klik op Link als voorschoot) of gekoppeld aan de getuigschriften.

Vink het vakje aan van een attest / factuur dat u als betaald wilt markeren en klik op Opslaan.


Als deze betaling niet is gekoppeld aan een getuigschrift/factuur (of als voorschot), vindt u het in het eerste scherm en kunt u het daar linken:

Zoek / verwijder een betaling

Verwijder het vinkje bij Toon enkel ongelinkte betalingen als u ook de gekoppelde betalingen wilt zien.

Klik op Verwijder als u een betaling wilt verwijderen.


CODA bestand importeren

Een CODA of gecodeerd rekeninguittreksel is een elektronisch bestand met daarin de gegevens vermeld op uw rekeninguittreksels en de bijlagen daarbij.

Iedere beweging op uw rekening wordt op gestructureerde wijze geïdentificeerd aan de hand van een eigen code, waardoor uw IT-systeem die beweging ondubbelzinnig kan herkennen en opnemen in uw boekhouding. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Documentation Process with HelpNDoc's Project Analyzer