[Om dit tabblad te kunnen zien, moet je eerst je KineQuick aan eHealth koppelen. Kijk naar dit filmpje om te zien hoe je dit doet. Of lees hier...]De eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die door het eHealthplatform ter beschikking gesteld wordt aan de instellingen, de partners en de zorgverleners uit de gezondheidssector. 

Deze e-maildienst zorgt ervoor dat de gebruiker gegevens kan overbrengen naar een andere gebruiker in een beveiligde ruimte. 

Doordat de papieren formulieren en documenten vervangen zijn door een elektronische gegevensstroom, verloopt de verwerking van de uitgewisselde gegevens nu sneller en vlotter.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily Add Encryption and Password Protection to Your PDFs