Hier kunt u met slechts enkele klikken meerdere behandelingen voor meer dan één patiënt tegelijk toevoegen.


Patiënt(en) behandelen


Selecteer de datum waarop je de behandelingen wil registreren.

Gebruik indien nodig de filters.:

Selecteer de patiënt(en) uit de linkerkolom van het scherm.

Klik op Behandelen.


Opgelet!: bij de éérste behandeling van een patiënt met een Fa & Fb pathologie wordt automatisch een document voor 'Kennisgeving van de behandeling van een pathologische situatie bedoeld in artikel 7, §14, 5°  getoond.

Behandeling ongedaan maken

Selecteer de datum waarop de behandeling is geregistreerd.

In de rechterkolom van het scherm, selecteer de patiënt waarvan je de behandeling ongedaan wilt maken en klik op Verwijderen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Enhance Your Documentation with HelpNDoc's Advanced Project Analyzer