Het volgende scherm verschijnt nadat u op de afspraak hebt getikt. Klik op Update afspraak en vervolgens op Afspraak verwijderen:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator