Het volgende scherm verschijnt nadat u op de afspraak hebt getikt.

Klik op Behandelen:


En op Bewaar:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework