Toont de huidige dag.

       Toont het aantal afspraken op een dag.

         Afspraak op een andere locatie: rusthuis.

         Afspraak op een andere locatie: ziekenhuis.

         Afspraak op leen andere locatie: patiënt huisbezoek.

         Toont aan dat de patiënt verjaart op de datum.

         Een vrije tekst afspraak.

         Een nota is aangemaakt voor een patiëntafspraak. Dit wordt getoond op alle afspraken van die patiënt.

         Een belangrijke nota is aangemaakt voor een patiëntafspraak Dit wordt getoond op alle afspraken van die patiënt.

         Een patiënt heeft 2 of meerdere voorschriften actief.

         Een patiënt heeft geen actieve voorschriften.

         Er blijft nog één behandeling over op het actieve voorschrift van de patiënt.

         Er blijven nog twee behandelingen over op het actieve voorschrift van de patiënt.

         Een afspraak is geannuleerd door de patiënt.

         Een patiënt is niet komen opdagen voor de afspraak.

         Een herhalende afspraak.

       De patiënt is behandeld op de afspraak

         De patiënt is behandeld op de afspraak. De behandeling was al geattesteerd.

         De patiënt is direct behandeld zonder een afspraak te maken in de agenda.

         De patiënt is behandeld op de afspraak. De behandeling was al geattesteerd en betaald.

               Open therapie afspraak

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Documentation Capabilities with HelpNDoc's User-Friendly UI