De KineQuick agenda zal automatisch om de 5 minuten controleren of er wijzigingen zijn gebeurd. 

Via de refresh knop kan je de agenda ook direct laten controleren op wijzigingen.

Selecteer een agenda en klik op de    knop om de agenda direct te laten controleren op wijzigingen. 

Tijdens het controleren op wijzigingen zal er een spinner    verschijnen in het midden van de agenda.

Zodra de controle op wijzigingen over is zal de spinner verdwijnen en zullen de eventuele wijzigingen getoond worden op de agenda.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Enhance Your Documentation with HelpNDoc's Advanced Project Analyzer