Taal: om in KineQuick te werken heeft u keuze tussen Nederlands en Frans.

Uitloggen: hiermee kan u de connectie met server van KineQuick afkoppelen.

Opnieuw inloggen na inactiviteit van: na de inactiviteits-time-out, is het wachtwoord vereist.


U kan het wachtwoord laten onthouden tot KineQuick gesloten wordt:


Scan module keuze: als u problemen ondervindt met uw scanner, kunt u hier de scannermodule wijzigen in TWAIN (deze module is alleen actief in Windows).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator