Een terminologie bevat termen die worden gebruikt door vakspecialisten binnen een specifiek kennisgebied. De woorden en woordgroepen vertegenwoordigen concepten of begrippen, waarvan de unieke betekenis afgeleid wordt uit typische eigenschappen of kenmerken van objecten, relaties of entiteiten.

Binnen de gezondheidszorg zorgt een terminologie voor een gestandaardiseerde weergave van medische concepten in zowel menselijke taal als computertaal, zodat deze kan worden gebruikt in de geïnformatiseerde klinische praktijk. [bron]

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum


Deze tool helpt je bij het gestructureerd registreren van medische gegevens.

1. Klik op en  op Classificatie of Terminologie toevoegen:


2. Het Classificatie - Terminologie scherm wordt geopend:


Met behulp van Classificatie / Terminologie-schema kunt u de diagnostiek en de behandeling inzichtelijk maken met behulp van verschillende coderingsschema's:

IBUI: Belgische Unieke Identificator (link)

ICD10: International classification of diseases

ICPC: International Classification of Primary Care

SNOMED CT: (Systematized Nomenclature Of Medicine -  Clinical Terms) is een internationaal terminologiestelsel dat het mogelijk maakt om klinische gegevens in elektronische patiëntendossiers op een consistente, door computers verwerkbare manier weer te geven.

Het bevat een gevalideerde, semantisch rijke en gecontroleerde lijst van medische termen met hun synoniemen. Deze terminologie wordt in de directe patiëntenzorg gebruikt om onder meer psychische en fysieke klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvorming vast te leggen. 

In tegenstelling tot een classificatie zoals de ICD-10 (International statisitical Classification of Diseases and related health problems) en ICPC (International Classification of Primary Care) kan de clinicus met een terminologie gebaseerd op SNOMED-CT natuurlijke medische woordenschat gebruiken die zeer volledig en specifiek is. [SNOMED CT Browser]


Cebam Evidence Linker

De Cebam Evidence Linker (CEL) is een elektronisch dossierondersteunend systeem, bereikbaar vanuit jouw Elektronisch Medisch Patiëntendossier, dat online de relevante klinische richtlijnen aanbiedt tijdens de consultatie.

Hierbij wordt jouw diagnose (gecodeerd in ICPC-2, ICD-10) automatisch gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde informatie van ebpracticenet, DynaMed Plus, NHG, BAPCOC, FARMAKA, Gezondheidenwetenschap.

Voor ICD10 en ICPC kan u een code ingeven en op Evidence linker klikken.


Door op dit icoon te klikken, opent u de Cebam Evidence Linker website:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: From Word to ePub or Kindle eBook: A Comprehensive Guide