Selecteer de Historiek tab van KineQuick en vink de filters aan:


Selecteer het document.

Zodra één document geselecteerd is verschijnt er een    knop aan de rechterzijde.

Klik op de   knop om een dropdown menu te laten verschijnen. Klik op de optie Document verwijderen.

Een waarschuwingsvenster zal verschijnen met de vraag om het geselecteerde document te verwijderen.

Klik op de Verwijderen knop om het document te verwijderen van KineQuick. Klik op de Annuleren knop om de verwijderingsaanvraag te annuleren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Experience the Power and Ease of Use of HelpNDoc for CHM Help File Generation