Open KineQuick  en log in als Beheerder:


 klik op Exporteren:


Klik voor meer informatie op een van de onderstaande links:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source