Lees hier onder of bekijk de video.

Genereer het token

Selecteer Beheer en log in met de admin credentials:Klik op Externe Toepassingen, check PhysiTrack en klik op Genereer:

Kopieer de gegenereerde token en klik op Opslaan:Token invoeren bij PhysiTrack

Log in op uw PhysiTrack account.

Klik op uw naam in de hoek rechts onder en klik op Instellingen:


In de Instellingen, onder Integraties, selecteer KineQuick om de gegevens te synchroniseren en plak de token in het veld Token/API-sleutel:


Kies welke gegevens je in KineQuick wilt integreren:

Klik vervolgens op Sla wijzigingen op.


PhysiTrack in KineQuick

PhysiTrack is nu verbonden met KineQuick:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease