Open KineQuick  en log in als Beheerder:

Gebruiker deactiveren

Log in als Beheerder, kies de gebruiker uit de lijst die gedeactiveerd moet worden en klik op Deactiveren. 


Gebruiker activeren

Kies de gebruiker uit de lijst die geactiveerd moet worden en klik op Activeren:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily