Open KineQuick  en log in als Beheerder:


Hier kan u profielen voor boekjes van getuigschriften en matrixprinters creëren:


Dit is handig als u bijvoorbeeld op twee locaties werkt, met twee verschillende printers en getuigschriftenboekjes.

Klik op Toevoegen om een nieuwe stapel te creëren.


Titel is een vrije tekst.

Onder Type maakt u keuze tussen Kettingformulier of Boekje (als u nog geen printer gebruikt).

Onder Printer vindt u een listing van alle printers geïnstalleerd op de computer. 

Opgelet: Indien u de gewenste printer niet vindt moet u eerst controleren of de printer te vinden is buiten KineQuick. 

Onder Stuurprogramma kiest u driver van de printer.

En met behulp van Bovenmarge en Linkermarge kan u de print positie aanpassen.

Toon bedrag i.p.v. Ja/Neen: kies of u het bedrag of de tekst op de getuigschriften wilt afdrukken 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Experience the Power and Ease of Use of HelpNDoc for CHM Help File Generation