Klik op de  knop om een nieuw getuigschrift aan te maken:

Een Getuigschriften scherm verschijnt, waarin er verschillende opties aangepast kunnen worden:


         Bovengrens: wijzigt u dit niet, dan worden alle behandelingen, die nog niet gearresteerd zijn, opgesomd. Als u een datum kiest, worden alle behandelingen vóór de datum opgesomd.

         Een opsomming van de voorschriften, met het overzicht van de behandelingen die geattesteerd kunnen worden

         Getuigschrift datum: kies welke datum op het attest moet worden afgedrukt.

         Afdrukken: als de   Getuigschrift Afdrukken optie is aangevinkt, zal het getuigschrift opgeslagen en afgedrukt worden op de gekozen printer. Als deze checkbox niet is aangevinkt, wordt het attest alleen in digitale vorm aangemaakt, maar niet afgedrukt.

       Hier kunt u indien nodig ook het attestnummer wijzigen.

         Betaling: kies of het attest al betaald is of niet.

       Standaard is de optie Betalingsaanvraag openen aangevinkt. Als u ervoor kiest om het attest als betaald te markeren, wordt deze optie automatisch uitgeschakeld en moet u aangeven op welke manier het attest betaald is: 

       

         Overzicht: overzicht van de attesten die worden aangemaakt[TIP: Alle aangemaakte getuigschriften kan je terugvinden in de Historiek tab van de patiënt.]

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make Help Documentation a Breeze with a Help Authoring Tool