Klik op de afspraak en in de pop-up klik op het "Niet opgedaagd" pictogram:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books