Als kinesitherapeut kunt u van sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Die voordelen worden « sociaal statuut » genoemd. Als u aan de voorwaarden voldoet, storten wij voor u een jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij of pensioenkas van uw keuze. [bron:RIZIV]


Hier kunt u een M-telling rapport maken, voor de geselecteerde periode:


Hier is een voorbeeld van dit document:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Achieve Professional Documentation Results with a Help Authoring Tool