Tekstafspraak maken

Selecteer een agenda van een gebruiker waarop je de tekstafspraak wil aanmaken.

Klik op de kolom van de gewenste datum en uur ( voor een 30 minuten afspraak ) of klik en sleep op de kolom voor de duurtijd van de nieuwe afspraak te bepalen. 

               

Klik op de Vrije tekst knop

Geef de gewenste tekst in de Tekst invulveld en selecteer indien nodig de gewenste Duurtijd van deze vrije tekstafspraak.


Klik op Herhalende afspraak als u wilt dat de afspraak terugkerend is en kies de opties:


De tekst afspraak is herkenbaar in de agenda aan de hand van de    icoon.

Tekstafspraak wijzigen

Klik op een vrije tekstafspraak.

Een afspraak informatie  pop-up zal nu verschijnen. Klik nu op de Wijzigen knop om een tekstafspraak wijzigingsvenster te tonen.

Wijzig de tekst in de invulveld Tekst en klik op de Bevestigen:

De wijzigingen zullen nu zichtbaar zijn in de agenda.


Tekst omzetten naar afspraak

Selecteer een agenda van een gebruiker en klik op een vrije tekstafspraak.

Een afspraak informatie  pop-up zal nu verschijnen. Klik nu op de Omzetten naar afspraak knop:

Klik hier om meer te lezen over de nieuwe patiƫntafspraak

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Documentation Capabilities with HelpNDoc's User-Friendly UI