In dit scherm kun je de online agenda opties voor de therapeut instellen:

Kies of deze therapeut het online afsprakensysteem mag gebruiken, en zo ja, hoe worden de afspraakverzoeken gevalideerd.

Hier kunt u de specialiteiten van de therapeut toevoegen of wijzigen: 

Klik hier om meer over Online afspraakbeheer instellingen te lezen

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor