Met deze optie kunt u een pdf-document maken met een listing van ontvangsten, per periode en betalingsmethode.


Kies de periode en de betalingsmethode:


Hier is een voorbeeld van dit document:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents