Hier kunt u geselecteerde patiëntgegevens exporteren.

Kies de filters die je wilt gebruiken en klik op Exporteer:


In het volgende scherm krijg je een overzicht van de patiënten. 

U kunt de patiënten die u niet wilt exporteren uitvinken.

Gebruik de zoekoptie om naar een specifieke gegevens of patiënt te zoeken (de filters in dit scherm zijn van toepassing op de zoekfunctie):Klik op Exporteer.


Kies welke gegevens geëxporteerd moeten worden en klik opnieuw op Exporteer:


Kies op welke locatie het geëxporteerde bestand moet worden geplaatst en wijzig de naam indien nodig:


De geëxporteerde gegevens worden op de gekozen locatie gevonden als een CSV-bestand en dit bestand wordt geopend in Excel.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Save time and frustration with HelpNDoc's WinHelp HLP to CHM conversion feature