Selecteer de patiënt tab en klik op de    knop:


Het volgende scherm verschijnt, met een overzicht van de patiëntgegevens. 

Om de patiënt te verwijderen, klik op Verwijderen:


Een waarschuwing-venster zal verschijnen, klik nogmaals op Verwijderen om de patiënt te verwijderen:


Opgelet: Het is niet mogelijk om een ​​patiënt met een set gegevens in de geschiedenis te verwijderen. U moet eerst alle getuigschriften, behandelingen en voorschriften verwijderen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: From Word to ePub or Kindle eBook: A Comprehensive Guide