Selecteer een agenda van een gebruiker waarop je de tekstafspraak wil aanmaken.

Klik op de kolom van de gewenste datum en uur ( voor een 30 minuten afspraak ) of klik en sleep op de kolom voor de duurtijd van de nieuwe afspraak te bepalen. Een afspraak popup zal nu verschijnen.

               

Klik op de Vrije tekst knop:

Tekst: voeg een beschrijving toe en selecteer indien nodig de gewenste Duurtijd van deze vrije tekstafspraak.

Klik op Bevestigen om de nieuwe vrije tekst afspraak aan te maken.

De tekst afspraak is herkenbaar in de agenda aan de hand van de    icoon.


Klik hier om meer over agendafuncties te lezen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Reach: Convert Your Word Document to an ePub or Kindle eBook