Selecteer een agenda van een gebruiker en klik op een vrije tekstafspraak.

Een afspraak informatie  pop-up zal nu verschijnen. Klik nu op Wijzigen om een tekstafspraak wijzigingsscherm te tonen.

Wijzig de tekst in de invulveld Tekst en klik op de Bevestigen knop om de  tekst afspraak te wijzigen. Klik op de Annuleren knop om de wijziging van de tekst afspraak te annuleren.

De wijzigingen zullen nu zichtbaar zijn in de agenda.


Klik hier om meer over de agendafuncties te lezen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator