Hiermee wordt de interval voor de uur indeling in de agenda geselecteerd:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites