Klik op deze tegel:


Hier krijgt u een overzicht van het totale aantal behandelingen dat door elke kine is uitgevoerd:

U kunt het totaal voor het jaar of overzicht per maand zien.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files