Deze functie koppelt KineQuick met het facturatieprogramma van Q-Top.

Om deze link goed te laten werken, moet je er eerst voor zorgen dat je KBO--nummer correct is ingevuld in KineQuick (Log in als beheerder om uw KBO-nummer in te vullen - meer weten...).Klik op deze tegel om uw Q-Top facturen te zien:


TIP: Log desgevraagd in als beheerder om uw KBO-nummer in te vullen:


Hier krijgt u een overzicht van alle facturen die Q-Top voor u heeft opgesteld:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator