Klik op de pathologie waar het voorschrift aan gekoppeld is en selecteer dan de voorschrift die je wil wijzigen.

Klik op de knop om het drop-down menu te openen en klik op de optie Voorschrift wijzigen:


Een nieuw voorschrift scherm verschijnt, met verschillende invulvelden om de bestaande voorschrift te wijzigen:

Algemeen: alle gegevens, behalve het type pathologie, kunnen worden gewijzigd (lees hier hoe u het pathologietype kunt wijzigen).

Detail: hier kunt u de diagnose specificeren, meer details over de behandelingen toevoegen en de behandelingenteller wijzigen:

Getuigschrift datum: als er behandelingen zijn uitgevoerd in een andere kabinet, en er was een getuigschrift gekoppeld aan deze voorschrift, vul dan hier de datum van het getuigschrift in.

Behandelingen elders: vul in hoeveel behandelingen er in een andere kabinet zijn uitgevoerd [teller voor deze pathologie moet worden aangepast, lees hier hoe u de teller kunt wijzigen.]Klik op Opslaan.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator