De anamnese bevat drie soorten gegevens: de 'actuele' bevraging met betrekking tot het gezondheidsprofiel  van de patiënt, de gegevens die ontvangen worden van de voorschrijver (hoofdzakelijk) en de gegevens betreffende het kinesitherapeutisch verleden.


Onder "anamnese" wordt hier meer verstaan dan de klassieke bevraging van een patiënt maar de ganse "intake" van een patiënt, met pathologie, beoordeling, antecedenten enz…


Alle gegevens die betrekking hebben op het huidige gezondheidsprofiel hebben in principe een status "actief".


Klik op Kies een onderwerp uit de lijst en kies van de drop-down lijst:


Klik op één van onderstaande links om naar de betrokken sectie te gaan: 


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation