Voor de uitgebreide OKIDO worden de basiselementen van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) gebruikt als denkkader voor de opmaak van het kinesitherapeutisch dossier, met benadering van de patiënt vanuit een bio-psycho-sociale visie.


OKIDO identificeert de verschillende concepten en de structurering er van: elk 'instance' van een concept is een gegeven.


In tegenstelling tot gewoon bilan, uitgebreide OKIDO is verder verdeeld:


  • Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme.
  • Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam.

Tot de onderdelen van het menselijk organisme worden gerekend lichaamsdelen, orgaanstelsels en onderdelen van organen.

  • Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen.
  • Activiteiten: onderdelen van iemands handelen.
  • Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.
  • Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven
  • Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.
  • Externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving.
  • Interne factoren: iemands individuele achtergrond 


Klik op één van onderstaande links om naar de betrokken sectie te gaan:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents