Doelstelling van het behandelingsplan zoals geformuleerd door kinesitherapeut.


Men kan moeilijk spreken van een behandelingsplan zonder te preciseren welke zorgen men denkt toe te dienen en welk doel men nastreeft.

Vooral het formuleren van de doelstellingen is hier belangrijk

Het behandelingsplan bevat en de doelstelling zoals geformuleerd door de zorgverstrekker en de voor(op)gestelde kinesitherapeutische zorg.

Heeft een status, een auteur, mogelijk een aanvangsdatum en einddatum.


Klik op één van onderstaande links om naar de betrokken sectie te gaan: 


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator