Hiermee wordt het startuur van de agenda ingesteld. 

Uren die buiten het startuur en einduur van de agenda vallen worden grijs gekleurd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites