Hiermee wordt het einduur van de agenda ingesteld. 

Uren die buiten het startuur en einduur van de agenda vallen worden grijs gekleurd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents