Bekijk de videos:
Opgelet!: Deze optie is enkel actief wanneer minimaal één kine in het therapeutenprofiel de optie Derde betaler heeft geactiveerd ( zie de gebruikers wijzigen topic ).


Selecteer de Bovengrens datum van de derde betaler listing.

Selecteer een Mutualiteit waarvoor de derde betaler listing moet aangemaakt worden.

Selecteer de Therapeut voor de derde betaler listing.

Klik op de Volgende knop om naar het volgende scherm te gaan:


  1. Kies de voorschriften / getuigschriften die u op de listing wilt weergeven.
  2. Kies de Listing datum.
  3. U kunt onmiddellijk zowel attesten als facturen afdrukken.

Als het getuigschrift is al aangemaakt, wordt deze optie grijs weergegeven en is het getuigschriftnummer zichtbaar in de lijst aan de linkerkant.

Als de getuigschriften moeten worden afgedrukt, controleer het Getuigschrift nr en selecteer de gewenste printer.

  1. Indien gewenst, vul je een persoonlijke referentie nummer in (Therapeut ref.), deze wordt op de listing afgedrukt. De listing nummer wordt automatisch ingevuld, deze kan u steeds wijzigen.
  2. Klik op Volgende om de getuigschriften af te drukken. 


Samen met de afgedrukte getuigschriften wordt de listing en eventueel de betalingsaanvragen op het scherm getoond.


Voorbeeld van een derde betaler listing document:

Klik op een van de onderstaande links om meer te lezen:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily