Hier Functionele stornissen zijn geen “dubbels” van de gegevens uit de anamnese, maar de interpretaties van de kinesist van die bepaalde gegevens over de patiënt.


De functionele stoornissen Anamnese worden geïnterpreteerd door de kinesitherapeut. Deze interpretatie wordt hier geregistreerd.


Geïnterpreteerde stoornissen zijn een vorm van kinesitherapeutische diagnose en vormen een indicatie voor zorgen.


 externe factoren, zoals bepaald door de kinesitherapeut, die de ernst of de gevolgen van een stoornis beïnvloeden en/of die eventueel een rem kunnen zijn op het verloop van de therapie. Voorbeeld een kind uit een kansarm gezin

Beschrijving van persoonlijke factoren die van invloed kunnen zijn op de ernst van de functionele stoornissen en/of op de toe te dienen zorgen, op basis van een interpretatie door de kinesitherapeut.

 • Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme.
 • Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam.

Tot de onderdelen van het menselijk organisme worden gerekend lichaamsdelen, orgaanstelsels en onderdelen van organen.

 • Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen.
 • Activiteiten: onderdelen van iemands handelen.
 • Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.
 • Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven
 • Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.
 • Externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving.
 • Interne factoren: iemands individuele achtergrond

Status

 • Actief: relevant voor de besluitname

Alle gegevens die betrekking hebben op het huidige gezondheidsprofiel hebben in principe een status "actief".

Behoudens bij het registreren van een gegeven uit het verleden worden de meeste klinische gegevens (diagnose, behandeling, onderzoek…) geregistreerd op het ogenblik dat die specifieke conditie van toepassing is: dus als "actief". 

 • Passief - relevant voor de besluitname

Overstappen naar passief betekent dat de conditie een "antecedent" wordt.

 • Passief - niet relevant voor de besluitname

Overstappen naar passief betekent dat de conditie een "antecedent" wordt.

 • Niet aanwezig: 

Waardedatum

De waardedatum is de datum verbonden aan het feit dat geregistreerd is: een evenement, een conditie van de patiënt, een verrichting.

1) Elk individueel gegeven heeft een "waardedatum". Als ik vandaag registreer dat de patiënt twee jaar geleden een heupfractuur had dan heeft dat gegeven als registratiedatum vandaag en als waardedatum een datum van twee jaar geleden.

 2) In de meeste gevallen zal de registratiedatum ook de waardedatum zijn: mag per default zo ingesteld zijn. 

Een waardedatum kan een onvolledige datum zijn, bijvoorbeeld een jaartal zonder precisering.

De registratiedatum is altijd de datum van toevoeging van het gegeven in het dossier.  De waardedatum kan verschillend zijn en is in principe verschillend voor gegevens die door derden zijn aangevoerd of ook voor therapeutische antecedenten.  

Ernst

Inschatting van de ernst en/of de gevolgen van de functionele stoornissen en/of afwijkingen zoals ingeschat door de kinesitherapeut.

Verwijderd

Verwijderd is niet gelijk als passief irrelevant. Een passief irrelevant gegeven is nog steeds een dossiergegeven.

Vertrouwelijk

Een individueel gegeven, naar keuze van de gebruiker en/of op vraag van de patiënt, moet kunnen aangemerkt worden aangemerkt worden als "vertrouwelijk" waardoor het niet uitgevoerd wordt en ook niet beschikbaar is aan collega's of andere leden van het zorgteam.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator