Om IBAN-nummers aan het profiel van de pati├źnt toe te voegen, gaat u naar het tabblad Algemeen en klikt u op Aanpassen:


Klik op Toevoegen:


Vul het IBAN nummer in en klik op Opslaan:


Als u een IBAN-nummer wilt wijzigen of verwijderen, klikt u erop in de lijst en klikt u op Wijzigen of Verwijderen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor