Klik op  <Nieuwe patiënt>  of op de    knop in de Patiënt tab.
Opgelet: de    knop zal enkel zichtbaar zijn als er geen bestaande patiënt geselecteerd is.


TIP: We raden ten zeerste aan om nieuwe patiënten toe te voegen met een eID-kaartlezer.

(Zo is een deel van het patiëntprofiel al ingevuld.)


In de volgende schermen vul de gegevens van de nieuwe patiënt zo compleet mogelijk in.


Algemeen


Dit gedeelte bevat persoonlijke gegevens van de patiënt.


INSZ nummer is nog niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

Minimum gegevens om een patiënt aan te maken zijn Voornaam en Naam.

Het is wel sterk aanbevolen om zo veel mogelijk gegevens toe te voegen.

Voeg een GSM nummer en e-mailadres toe (voor afspraakbevestiging via e-mail/sms).


TIP!:

U kunt meerdere e-mailadressen toevoegen door ze te scheiden met een puntkomma ';' en een spatie ertussen 

[voorbeeld: mail1@mail.com; mail2@mail.com]


IBAN nummers: hier kunt u meerdere IBAN-nummers voor deze patiënt toevoegen (meer weten)

Extra

Het tabblad Extra bevat informatie over de medische administratie en de gezinssituatie van de patiënt :

Mutualiteit info

 • Mutualiteit: typ minimaal 3 karakters (mutualiteitsnummer, of naam) en klik op de mutualiteit in het drop-down menu.
 • CG1/CG2: Code Gerechtigde

De CG1- en CG2-codes maken het mogelijk om een ​​onderscheid te maken tussen de verzekerbaarheid voor groot risico en de verzekerbaarheid voor klein risico. De CG1 en es CG2 bevatten informatie over het recht op verzekerbaarheid (respectievelijk voor grote en kleine risico's), de kwaliteit van de verzekerde en de hoogte van de tussenkomst (verhoogde tussenkomst of gewone tussenkomst).

 • Eigendomsniveau: de houdercode (T1 of T2) bepaalt of de patiënt de hoofdhouder is of niet.

[Bijvoorbeeld: een ouder is T1, een kind is T2]

 • Aansluitingsnummer: aansluitingsnummer van de patiënt bij de verzekeringsmaatschappij
 • Derde betaler: De derdebetalersregeling houdt in dat u, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt u enkel zijn persoonlijk aandeel. [bron]
  • Automatisch: als deze optie wordt gekozen, zullen alleen de patiënten met E-pathologie de derde betaleroptie geactiveerd hebben
  • Altijd: de patiënt profiteert altijd van de derdebetalerregeling, voor elk type pathologie.
  • Nooit: derde betaler regeling is altijd uitgeschakeld voor deze patiënt


GMD houder

GMD wordt geopend door huisarts.

Typ ten minste twee tekens en als de arts niet is gevonden, kunt u de optie Nieuwe doctor toevoegen kiezen. (lees meer)

Vul ook de datum van de DMG in.


Contact

Voeg info voor een contactpersoon voor deze patiënt toe.


Familie status

Dit deel van het patiëntendossier bevat informatie over de gezins- en beroepssituatie van de patiënt.

Extra2

Nota

Dit is een vrij tekstveld. Schrijf op wat u belangrijk vond voor deze patiënt, maar nergens anders kon toevoegen.

Agenda notificaties

Kies een of meer van deze opties als u afspraaknotificaties naar de patiënt wilt sturen.

Bijkomende instellingen

 • Als u deze optie aanvinkt, wordt aan elke thuisbehandeling een extra nomenclatuurnummer (reiskosten) toegevoegd.
 • Vink deze optie aan als u deze patiënt altijd in de status actief wilt hebben, ongeacht of deze een actief voorschrift heeft

RVT

Deze optie is alleen actief als u MRS hebt geactiveerd in de opties van het kabinet.

Cerebrale Parese

Voeg de GMFCS-score toe voor patiënten met CP, zodat het correcte toegestane aantal behandelingen voor deze patiënt van toepassing zal zijn.

Planning

Heeft behandelingen op volgende weekdagen: Kies de dagen waarop u uw afspraken met deze patiënt wilt plannen.

Extra: Hier kunt u twee sessies op dezelfde dag autoriseren.

Adressen

Hier kunt u extra adressen voor deze patiënt toevoegen.

Type / toelichting: Geef dit extra adres een herkenbare naam.

Typ alle vereiste gegevens en klik op Opslaan.

Als u een van de extra adressen uit de lijst wilt verwijderen, klikt u erop en klikt u op Verwijderen.


Opslaan

Klik op Opslaan om de nieuwe patiënt aan te maken.

De patiënt verschijnt nu in de patiëntenlijst en u kunt nieuwe voorschriften toevoegen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks