Klik op de pathologie waar het voorschrift aan gekoppeld is en selecteer dan de voorschrift waarvoor je de teller wil wijzigen.

Klik op de knop om het drop-down menu te openen en klik op de optie Voorschrift wijzigen:


Een voorschrift scherm verschijnt, klik op Detail:

Extra: hier kunt u de behandelingenteller voor de geselecteerde voorschrift aanpassen

Getuigschrift datum: als er behandelingen zijn uitgevoerd in een andere kabinet, en er was een getuigschrift gekoppeld aan deze voorschrift, vul dan hier de datum van het getuigschrift in.

Behandelingen elders: vul in hoeveel behandelingen in een andere kabinet zijn uitgevoerd [teller voor deze pathologie moet worden aangepast, lees hier hoe u de teller kunt wijzigen.]


Klik op Opslaan.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly bring your documentation online with HelpNDoc