Opgelet!: Om een nieuwe patiënt toe te voegen is het sterk aangeraden om eID te gebruiken (eHealth).

Voegt u handmatig een nieuwe patiënt toe, vul dan zeker het Rijksregisternummer, GSM nummer en e-mailadres in (voor afspraakbevestiging via e-mail/sms)

Patiënt toevoegen met een eID


Met deze optie kun je gegevens van de elektronische identiteitskaart importeren in KineQuick ( met behulp van een elektronische kaartlezer ).

Opgelet!: Zorg ervoor dat de juiste software en drivers zijn geïnstalleerd voor de kaartlezer.


Steek de identiteitskaart van de patiënt in de kaartlezer en klik op de knop.

Zodra de kaart is uitgelezen, verschijnt het Patiënt gegevens scherm, met reeds ingevulde gegevens:

Voeg een GSM nummer en e-mailadres toe (voor afspraakbevestiging via e-mail/sms).

Klik op Opslaan om een nieuwe patiënt aan te maken, of op Annuleren om dit scherm zonder enige actie te sluiten.

Nieuwe patiënt handmatig toevoegen

Klik op de  <Nieuwe patiënt>  knop bovenaan de patiëntlijst:


Vul in het nieuwe scherm zoveel mogelijk patiëntgegevens in.

Vul zeker het Rijksregisternummer, GSM nummer en e-mailadres in (voor afspraakbevestiging via e-mail/sms)

Klik hier om meer informatie over de patiëntgegevens te lezen.


Patiënt tab

KineQuick organiseert al uw dossiers onder de tab Patiënt:


Klik hier om meer over de Patiënt tab te lezen:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites